România

In atenţia agenţilor economici interesaţi!

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

 


Servicii de traducere în cadrul proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.

2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură de studiu al pieţei. pentru: servicii de traducere in cadrul proiectului.

Cod CPV 79530000-8 Servicii de traducere.

3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

4. Accesarea documentaţiei de atribuire: la sediul achizitorului din Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.04.2012

6. Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 24.04.2012

7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 26.04.2012, ora 12:00

8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactati la:

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

10. Persoana de contact: Oana Anea

 

BPI Management Consulting România SRL

G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti

Tel.: +40 21 319 26 72-4

Fax: +40 21 319 26 75

http://www.bpi-group.ro

In atenţia agenţilor economici interesaţi!

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

Producţie filme de prezentare exemple de bună practică în cadrul proiectului
„O piata incluziva a muncii in mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare : POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data de 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener prin procedură competitivă, achiziţia de producţie filme de prezentare exemple de bună practică necesare pentru implementarea proiectului.
Coduri CPV: 92111250-9 Producţie de filme de informare
3. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: http://www.bpi-group.ro/proiecte/caiete-de-sarcini
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24 aprilie 2012.
6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30 aprilie 2012, ora 12.00.
7. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti
8. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactati la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

In atenţia agenţilor economici interesaţi!
 
 

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

Servicii de traducere în cadrul proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură de studiu al pieţei pentru: servicii de traducere in cadrul proiectului.
Cod CPV 79530000-8 Servicii de traducere.
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: la sediul achizitorului din Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.03.2012
6. Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 08.03.2012
7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 09.03.2012, ora 14:00
8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.
9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

Echipamente IT necesare pentru implementarea proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură competitivă pentru: Echipamente IT necesare pentru implementarea proiectului
Coduri CPV: 30213300 – 8 – Computer birou, 30232130 – 4 - Imprimante grafice color, 30213100 – 6 - Computere portabile, 38652120 – 7 – Videoproiectoare, 38653400 – 1 – Ecrane pentru proiecţie, 30121400 – 7 – Copiatoare automate.
3. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: http://www.bpi-group.ro/proiecte/caiete-de-sarcini
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28 februarie 2012
6. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 02 martie 2012
7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 06 martie 2012, ora 12.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti
9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  • lien_linkedinlien_twitter