România

Proiect: POSDRU/126/5.1/S/139515logo-GPT-final
”Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!”
I. Informații generale
Titlul proiectului: “Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!”
Cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție: 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Parteneri naționali: Partener 1 – SC BPI Management Consulting România SRL, București
Partener 2 – Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială
ASSOC, Baia Mare
Partener 3 – Fundația Ecologică Green, Iași
Regiuni de implementare:Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Nord-Est, Regiunea Centru
– 22 județe
Durata proiectului: 18 luni
Perioada de implementare: decembrie 2013 – iunie 2015

 

Obiectivul proiectului


Obiectivul general al proiectului „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” constă în
creșterea capacității de ocupare a 2.500 de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani – persoane
inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri și șomeri de lungă durată, persoane care
au părăsit timpuriu școala, din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Vest, prin asigurarea
accesului acestora la servicii integrate de informare, consiliere și orientare profesională, la formare
profesională în meserii cerute pe piața muncii și programe de ucenicie și la activități de mediere a
muncii, respectiv de consultanță și asistență concretă pentru inițierea de afaceri. Beneficiile pe termen
lung ale proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane cu dificultăți de integrare pe piața muncii
prin integrarea/ reintegrarea lor durabilă, menținerea pe piața muncii a tinerilor prin creșterea
capacității lor de angajare prin cursuri de calificare/ recalificare/ specializare/ perfecționare și integrare
socio-profesională, precum și promovarea culturii antreprenoriale, consiliere pentru dezvoltare
personală și profesională și promovarea unei atitudini pozitive față de formarea profesională continuă.
Proiectul reprezintă o schemă-pilot, a cărei implementare va permite și identificarea unui set
eficient de măsuri, adaptat specificului naţional, pe baza căruia se va proiecta schema de garanţii
pentru tineri 2014-2020.

Grup țintă


Grupul țintă este format din 2500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, din regiunile de
dezvoltare V, NV, NE și Centru, din categoria NEET (not in education, employment or training) care în
prezent nu se află nici în sistemul de educație, nici în programe de formare și nici nu contribuie la
piața muncii, fie ele persoane care au părăsit timpuriu școala, persoane în căutarea unui loc de
muncă, persoane inactive, șomeri tineri sau șomeri tineri de lungă durată.


Activități


Una dintre activitățile proiectului vizează înființarea a patru Case Regionale ale Tinerilor Activi
(CRTA), câte una per regiune. CRTA vor furniza membrilor grupului țintă o gamă largă de servicii de
informare, consiliere, orientare, formare profesională, prospectare și mediere pe piața muncii.
Serviciile vor fi furnizate pe baza unui plan personalizat, fiind adaptate nevoilor specifice ale fiecărui
membru al grupului țintă. Nu în ultimul rând, acestea vor avea rolul de a stimula inițiativele locale în
domeniul măsurilor active de ocupare, reprezentând un punct de întâlnire al factorilor interesați. Cele
4 CRTA vor fi promovate în cadrul comunității, astfel încât să devină repere dinamice în favoarea
ocupării. CRTA vor reprezenta, de asemenea, un element de sustenabilitate al proiectului, acestea
fiind menținute active și după finalizarea acestuia.
Toți cei 2.500 de membri ai grupului țintă vor beneficia de un program integrat de informare,
consiliere și orientare profesională, care are drept scop elaborarea unor profiluri individuale de
aptitudini și competențe, precum și realizarea unor planuri de acțiune personalizate, în funcție de
nevoile identificate.


Din cei 2.500 de tineri, 1800 vor participa la programe de formare profesională de nivel 1 și 2
și 200 la stagii de ucenicie organizate în cadrul proiectului. Toate programele de formare profesională
organizate în cadrul proiectului vor fi autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, participanții
primind un certificat de formare profesională recunoscut la nivel național.
Ceilalți 500 vor fi incluși într-un program de formare pentru dezvoltarea competențelor și
abilităților necesare inițierii unei afaceri. Cele mai bune 100 idei de afaceri rezultate vor fi sprijinite prin
consultanță și asistență pentru începerea efectivă a unei activități independente.
Membrilor grupului țintă li se vor furniza, de asemenea, servicii de ocupare, prospectare,
mediere și plasare a forței de muncă, în urma cărora se are în vedere obținerea unui loc de muncă
pentru minimum 300 de persoane.
Va fi creată o platformă de comunicare online, unde membrii grupului țintă, dar și alți tineri din
regiunile vizate pot avea acces la un profil individual și unde pot primi informații utile despre activitățile
proiectului, evoluția pieței locale a muncii, programele de formare disponibile, precum și diferite
instrumente de căutare a unui loc de muncă.

Activități transversale: activități care vizează asigurarea unui management eficient și activități
de comunicare și de promovare a activităților proiectului și a rezultatelor acestuia (realizarea și
diseminarea materialelor informative și publicitare, campanii de informare și comunicare, caravane de
promovare, conferințe, evenimente de presă etc.).


Indicatori


Proiectul va oferi servicii integrate de informare, orientare și consiliere profesională unui număr
de 2.500 de tineri între 16 și 24 ani din regiunile vizate. Toți cei 2.500 vor participa la programe de
formare profesională și stagii de ucenicie și vor beneficia de servicii de prospectare și mediere pe
piața muncii. La finalul proiectului, 300 dintre ei vor avea un loc de muncă și 100 vor avea propria
afacere.

  • lien_linkedinlien_twitter