România

Proiecte

Proiect: POSDRU/126/5.1/S/139515logo-GPT-final
”Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!”
I. Informații generale
Titlul proiectului: “Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!”
Cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție: 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Parteneri naționali: Partener 1 – SC BPI Management Consulting România SRL, București
Partener 2 – Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială
ASSOC, Baia Mare
Partener 3 – Fundația Ecologică Green, Iași
Regiuni de implementare:Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Nord-Est, Regiunea Centru
– 22 județe
Durata proiectului: 18 luni
Perioada de implementare: decembrie 2013 – iunie 2015

 

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Axa prioritară: Promovarea măsurilor active de ocupare


Domeniul Major de Intervenţie: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

 

 Poster_proiect_rural

 BPI Group sprijină, în calitate de partener naţional, implementarea proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural” (contract cu finanţare POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941), cofinanţat prin Fondul Social European. Beneficiarul proiectului este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România. Partenerul internaţional al acestui proiect este Instituto de Formacion Integral Spania.

Favorizarea incluziunii pe piaţa muncii a tinerilor din mediul rural face parte din priorităţile Comisiei Europene. Tinerii români din mediul rural sunt consideraţi un grup vulnerabil, cu acces restrâns la piaţa muncii. Dezvoltarea unor programe integrate de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea unui venit decent pentru locuitori din mediul rural contribuie, progresiv, la creşterea economică în aceste zone. România nu are un astfel de program de dezvoltare a mediului rural. Proiectul încearcă să facă un prim pas în acest sens prin realizarea unei analize a situaţiei existente şi identificarea barierelor din sistem. Acţiunile proiectului se concentrează pe investiţia în capitalul social, accentul punându-se pe tineri în calitatea lor de viitoare forţă de muncă a României.

 

 

  • lien_linkedinlien_twitter