România

Investeşte în oameni!              

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Beneficiar:               Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC

Titlu proiect:            Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)

Contract:                  POSDRU/144/6.3/S/130795

ANUNȚ DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DE

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională

– CPV 55500000-5

în cadrul proiectului “Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)”, POSDRU/144/6.3/S/130795

SC BPI Management Consulting România SRL, cu sediul în România, Bucureşti, Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/144/6.3/S/130795, anunță organizarea selecției de oferte de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională

Obiectul și locul de implementare a contractului: achiziție de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională CPV 55500000-5;

Locul prestarii serviciilor: municipiul Alba Iulia, str. Toporașilor, nr. 20, judeţul Alba

Prestatorii de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională vor trebui să oferteze servicii care să îndeplinească specificaţii tehnice minimale descrise în specificațiile tehnice. Lipsa cerințelor minime dă dreptul achizitorului la respingerea ofertei ca neconformă.

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională solicitate:

Se estimează că se va livra hrana pentru participanții la programele de formare profesională pentru un număr de aproximativ 15 persoane, astfel:

1 grupă * aprox. 15 cursanți la curs de perfecționare competențe antreprenoriale – prestarea serviciilor de hrana pentru participanții la programele de formare profesională se va realiza timp de 21 zile în perioada aproximativă 17.08.2015-17.09.2015

Tip și durată contract: contract de prestări servicii, perioada 2 luni

Valoarea maximă estimată: 6100 lei cu TVA inclus (maxim 19,36 lei/participant/zi)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertei: 13.08.2015, ora 12.00

Data și ora deschiderii/analizei ofertelor: 13.08.2015, ora 13.00.

Adresa la care se transmit ofertele:

Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Bucureşti.

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Documentele specifice se pot solicita la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  • lien_linkedinlien_twitter