România

Caiete de sarcini

Investeşte în oameni!              

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Beneficiar:               Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC

Titlu proiect:            Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)

Contract:                  POSDRU/144/6.3/S/130795

ANUNȚ DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DE

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională

– CPV 55500000-5

în cadrul proiectului “Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)”, POSDRU/144/6.3/S/130795

SC BPI Management Consulting România SRL, cu sediul în România, Bucureşti, Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/144/6.3/S/130795, anunță organizarea selecției de oferte de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională

Obiectul și locul de implementare a contractului: achiziție de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională CPV 55500000-5;

Locul prestarii serviciilor: municipiul Arad, Calea Timișoarei, nr. 13, judeţul Arad

Prestatorii de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională vor trebui să oferteze servicii care să îndeplinească specificaţii tehnice minimale descrise în specificațiile tehnice. Lipsa cerințelor minime dă dreptul achizitorului la respingerea ofertei ca neconformă.

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională solicitate:

Se estimează că se va livra hrana pentru participanții la programele de formare profesională pentru un număr de aproximativ 15 persoane, astfel:

1 grupă * aprox. 15 cursanți la curs de perfecționare competențe antreprenoriale – prestarea serviciilor de hrana pentru participanții la programele de formare profesională se va realiza timp de 21 zile în perioada aproximativă 17.08.2015 – 17.09.2015

Tip și durată contract: contract de prestări servicii, perioada 2 luni

Valoarea maximă estimată: 6100 lei cu TVA inclus (maxim 19,36 lei/participant/zi)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertei: 13.08.2015, ora. 12.00

Data și ora deschiderii/analizei ofertelor: 13.08.2015, ora 13.00

Adresa la care se transmit ofertele:

Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Bucureşti.

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Investeşte în oameni!              

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Beneficiar:               Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC

Titlu proiect:            Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)

Contract:                  POSDRU/144/6.3/S/130795

ANUNȚ DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DE

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională

– CPV 55500000-5

în cadrul proiectului “Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF)”, POSDRU/144/6.3/S/130795

SC BPI Management Consulting România SRL, cu sediul în România, Bucureşti, Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/144/6.3/S/130795, anunță organizarea selecției de oferte de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională

Obiectul și locul de implementare a contractului: achiziție de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională CPV 55500000-5;

Locul prestarii serviciilor: municipiul Alba Iulia, str. Toporașilor, nr. 20, judeţul Alba

Prestatorii de servicii de hrana pentru participanții la programele de formare profesională vor trebui să oferteze servicii care să îndeplinească specificaţii tehnice minimale descrise în specificațiile tehnice. Lipsa cerințelor minime dă dreptul achizitorului la respingerea ofertei ca neconformă.

Servicii de hrană pentru participanții la programele de formare profesională solicitate:

Se estimează că se va livra hrana pentru participanții la programele de formare profesională pentru un număr de aproximativ 15 persoane, astfel:

1 grupă * aprox. 15 cursanți la curs de perfecționare competențe antreprenoriale – prestarea serviciilor de hrana pentru participanții la programele de formare profesională se va realiza timp de 21 zile în perioada aproximativă 17.08.2015-17.09.2015

Tip și durată contract: contract de prestări servicii, perioada 2 luni

Valoarea maximă estimată: 6100 lei cu TVA inclus (maxim 19,36 lei/participant/zi)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertei: 13.08.2015, ora 12.00

Data și ora deschiderii/analizei ofertelor: 13.08.2015, ora 13.00.

Adresa la care se transmit ofertele:

Str. General Praporgescu, nr.1-5, mezanin, etaj 2, sector 2, Bucureşti.

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Documentele specifice se pot solicita la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

In atenţia agenţilor economici interesaţi!

Data publicării anunţului: 20 septembrie 2012

Nr. 2077/20.09.2012                                            

                                                          ANUNŢ ACHIZIŢIE

Realizarea unei pagini web în cadrul proiectului „O piata incluziva a muncii in mediul rural”

1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.

2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, prin procedură de studiu al pieţei achiziţia de servicii de realizare a unei pagini web in cadrul proiectului.

3. Cod CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web), 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web).

4. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

5. Accesarea documentaţiei de atribuire: sediul achizitorului, Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.09.2012, ora 16.00

7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 28.09.2012, ora 13:00

8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

10. Persoana de contact: Oana Anea

BPI Management Consulting România SRL

G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti

Tel.: +40 21 319 26 72-4

Fax: +40 21 319 26 75

http://www.bpi-group.ro

In atenţia agenţilor economici interesaţi!

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

 


Servicii de traducere în cadrul proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.

2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură de studiu al pieţei. pentru: servicii de traducere in cadrul proiectului.

Cod CPV 79530000-8 Servicii de traducere.

3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

4. Accesarea documentaţiei de atribuire: la sediul achizitorului din Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.04.2012

6. Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 24.04.2012

7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 26.04.2012, ora 12:00

8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.

9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactati la:

Telefon: + 40 21 3192672

Fax: + 40 21 3192675

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

10. Persoana de contact: Oana Anea

 

BPI Management Consulting România SRL

G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti

Tel.: +40 21 319 26 72-4

Fax: +40 21 319 26 75

http://www.bpi-group.ro

In atenţia agenţilor economici interesaţi!

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

Producţie filme de prezentare exemple de bună practică în cadrul proiectului
„O piata incluziva a muncii in mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare : POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data de 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener prin procedură competitivă, achiziţia de producţie filme de prezentare exemple de bună practică necesare pentru implementarea proiectului.
Coduri CPV: 92111250-9 Producţie de filme de informare
3. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: http://www.bpi-group.ro/proiecte/caiete-de-sarcini
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24 aprilie 2012.
6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30 aprilie 2012, ora 12.00.
7. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti
8. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactati la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

In atenţia agenţilor economici interesaţi!
 
 

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

Servicii de traducere în cadrul proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură de studiu al pieţei pentru: servicii de traducere in cadrul proiectului.
Cod CPV 79530000-8 Servicii de traducere.
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: la sediul achizitorului din Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.03.2012
6. Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 08.03.2012
7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 09.03.2012, ora 14:00
8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti.
9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ANUNŢ ACHIZIŢIE

 

 

Echipamente IT necesare pentru implementarea proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”
1. Sursa de finanţare a proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", Contract de finantare: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 57941 din data 08.07.2010.
2. Informaţii achiziţie: BPI Management Consulting România SRL iniţiază, în calitate de partener, achiziţie prin procedură competitivă pentru: Echipamente IT necesare pentru implementarea proiectului
Coduri CPV: 30213300 – 8 – Computer birou, 30232130 – 4 - Imprimante grafice color, 30213100 – 6 - Computere portabile, 38652120 – 7 – Videoproiectoare, 38653400 – 1 – Ecrane pentru proiecţie, 30121400 – 7 – Copiatoare automate.
3. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
4. Accesarea documentaţiei de atribuire: http://www.bpi-group.ro/proiecte/caiete-de-sarcini
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28 februarie 2012
6. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 02 martie 2012
7. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 06 martie 2012, ora 12.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: Str. General Praporgescu, nr.1-5, etaj 2, apartament 4, sector 2, Bucureşti
9. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: + 40 21 3192672
Fax: + 40 21 3192675
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Persoana de contact: Oana Anea
BPI Management Consulting România SRL
G-ral Praporgescu 1-5, apt. 4, 020965, Bucuresti
Tel.: +40 21 319 26 72-4
Fax: +40 21 319 26 75
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  • lien_linkedinlien_twitter