România

Certificări şi deontologie

De-a lungul celor peste 20 ani de prezenţă în piaţa din România, BPI group a structurat şi capitalizat un mod de lucru la înalte standarde de calitate. Sistemul de Management al Calităţii la BPI group a fost stabilit şi implementat în mod corespunzător, iar organizaţia îl aplică în conformitate cu standardul

ISO 9001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

ISO9001

Activitatea BPI group se desfăşoară conform unor standarde ridicate de independenţă, integritate, confidenţialitate, discreţie, profesionalism şi în respectul legii şi al persoanei. Aceste valori întrunesc adeziunea întregului personal BPI. Prin respectarea acestor valori, BPI group răspunde pe deplin încrederii acordate de clienţi, colaboratori, acţionari şi de totalitatea partenerilor săi.

Prezentul Cod de etică şi de deontologie formalizează astfel principiile şi ansamblul referinţelor comune BPI group.

Comportamentul faţă de clienţi 

Excelenţa profesională

BPI group este un partener loial şi angajat cu claritate de partea clienţilor, păstrând distanţa necesară posturii de consultant. Soluţiile propuse clienţilor sunt obiective şi neutre, astfel încât rezultatele obţinute să fie sustenabile.

Integritatea

BPI este un Grup care nu se supune nici unei influenţe exterioare, fie ea religioasă sau politică.

Respectarea normelor de drept şi a legilor

În toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, personalul Grupului respectă legile în vigoare. În niciun caz nu trebuie să accepte acţiuni de corupţie activă sau pasivă.

Confidenţialitate

BPI group se angajează să respecte confidenţialitatea informaţiilor care îi sunt puse la dispoziţie sau pe care le obţine în cadrul misiunilor care îi sunt încredinţate.

Comportamentul faţă de salariaţii şi colaboratorii BPI group 

Respectul persoanei

BPI group îşi exercită activitatea şi profesiunea cu respectarea normelor de drept şi a persoanelor. BPI group garantează respectarea demnităţii şi a vieţii private, conform legilor în vigoare, precum şi dezvoltarea fiecăruia în viaţa sa profesională, privilegiind relaţiile de încredere dintre colegi, precum şi dintre responsabilii ierarhici şi colaboratori.

Egalitate

Grupul are ca principiu asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi colaboratorii săi. Recrutarea şi promovarea sunt efectuate exclusiv pe baza abilităţilor profesionale.

BPI group este operator de date cu caracter personal, conform legislaţiei române aplicabile, înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 8912.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL are obligaţia de a administra datele personale în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Scopul colectării datelor este selecţia şi plasarea forţei de munca şi desfăşurarea activităţii de resurse umane.

  • lien_linkedinlien_twitter