România

photo_restruc

Comisia Europeană a publicat Cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în anticiparea Schimbării şi Restructurării. Sunt propuse o serie de bune practici pentru anticiparea restructurărilor în companii şi pentru minimizarea impactului lor asupra angajaţilor şi a condiţiilor sociale de lucru.

 13 decembrie 2013 

Ghidul de bune practici este bazat pe experienţe reale; au fost astfel realizate fişe de prezentare individuală a bunelor practici vizând diferiţi parteneri implicaţi: angajatori, salariaţi, sindicate, parteneri sociali, autorităţi naţionale şi regionale. Măsurile acoperă atât acţiunile menite să anticipeze restructurarea (de dezvoltat permanent), cât şi să gestioneze specific procesele de restructurare.

Comisia îşi doreşte să impulsioneze Statele membre să adopte acest Cadru European pentru Asigurarea Calităţii în anticiparea Schimbării şi Restructurării şi să-l aplice chiar pentru funcţionarii publici. De asemenea, partenerii sociali şi ai comunităţilor respective sunt chemaţi să coopereze în spiritual acestor acţiuni orientative.

Măsurile specifice includ:

  • Monitorizarea pe termen lung, cu importanţă strategică, a evoluţiei pieţei ;
  • Cartografierea permanentă a nevoii de locuri de muncă şi competenţe ;
  • Măsuri individuale pentru salariaţi ;
  • Implicarea în faze incipiente a diverşilor parteneri externi - autorităţi publice, centre de formare profesionale, etc. ;
  • Folosirea Fondurilor Structurale europene precum Fondul Social European şi Fondul European de ajustare a globalizării în regiunile afectate de restructurări, pentru promovarea tranziţiilor profesionale incluzive şi crearea de noi locuri de muncă. 

Comisia europeană va monitoriza aplicarea acestui Cadru European pentru Asigurarea Calităţii în anticiparea Schimbării şi Restructurării şi va realiza un raport în 2016. Acest raport va conţine propuneri concrete de acţiune, inclusive a propunere de legiferare în acest sens. Parlamentul European va fi informat cu privire la acest raport şi la propunerile de acţiune aferente.

Cadru European pentru Asigurarea Calităţii în anticiparea Schimbării şi Restructurării

  • lien_linkedinlien_twitter