România

logo_color_fond_alb_petit

Proiectul „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural” este implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi vizează dezvoltarea durabilă a mediului rural prin creşterea oportunităţilor de angajare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Proiectul se desfăşoară în perioada octombrie 2010 - septembrie 2013 şi este implementat în parteneriat cu Instituto de Formacion Integral S.L.U (Spania) şi S.C. BPI Management Consulting România S.R.L. Printre cele mai semnificative acţiuni prevăzute se află:

  • Realizarea unui studiu privind piaţa muncii, sărăcia şi excluziunea socială în mediul rural;
  • Desfăşurarea unui program destinat creşterii competenţelor profesionale şi antreprenoriale ale unui număr de 500 de tineri şomeri din şapte judeţe pilot, prin asigurarea de formare, calificare sau recalificare;
  • Organizarea de sesiuni de formare a autorităţilor locale cu privire la accesarea de fonduri nerambursabile;
  • Campanii de informare şi de conştientizare referitoare atât la oportunităţile oferite de mediul rural cât şi la modalităţile de a combate eficient excluziunea socială prin măsuri active de ocupare a forţei de muncă.
  • lien_linkedinlien_twitter